Maquinària

  • Toro de 7 tonelades / Toro de 14 tonelades. 
  • Pont grua de 25 tonelades.
  • Cisalla hidràulica per obrir peces de fins a 30cm de gruix.
  • Escapçadora / Tallablocs automatitzat.
  • Disc pont automatitzat tall útil fins a 20cm i 50cm de gruix.
  • Mono fil amb tall útil de 3,2mx1,8m.
  • Abuixardadora de braç / Polidora de braç.
  • Equip per flamejar, tot tipus de màquina-eina i útils diamantats per treballar la pedra .
  • Equip mòbil per obrir pedres de gran format per la meitat.