Urbanisme

És la ciència i tècnica de l'ordenació de les ciutats i del territori. En aquest àmbit la pedra i juga un paper molt important.

Esdevé un element amb infinitat de possibilitats: empedrats, vorades, llambordins, pilones i tot tipus d'elements i mobiliari urbà.

Antigament, degut als problemes evidents que comportava el transport s'usaven materials pròxims a les ciutats per tal de confeccionar carrers i plaçes.

Per exemple, no entendríem Girona sense la pedra de Girona, o bé Castellfollit o Olot sense el Basalt.