Restauració

És la disciplina dedicada a la preservació del patrimoni per tal de que estigui disponible per a futures generacions.

És l'activitat més agraïda de l'empresa (per la singularitat de les ubicacions de les obres, diàleg continu amb equips tècnics, per l'emfasi que aporten els propietaris degut a relacions personals amb l'obra...).

A Pedres Nobles intentem i de fet, aconseguim, que un cop acabada l'obra sembli que realment no hi hagim intervingut, fent que totes les pedres i detalls ornamentals semblin originals.