Tall de serra

Tal hi com el seu nom indica es la forma com queda quan la tallem.
A vegades podem observar traços subtils de forma circular o bé paral·leles(petites marques que deixa el disc).