Polit

És un acabat en el que passem cinc discs per tal de que la pedra quedi totalment polida i faci efecte mirall.