Flamejat

És un tipus d’acabat que es realitza a partir de material a tall de serra.

És també un acabat lliscant. Es realitza aplicant oxigen i gas propà directament a sobre la pedra.

La pallofa externa acaba saltant i adquireix una textura molt agradable.

Cal dir que no tots els materials flamejen.